hlavicka.jpg, 33 kB

Reklamní plochy k pronájmu

Volné reklamní plochy

news_plocha.jpg Dovolujeme si Vám nabídnout k pronájmu aktuálně volné reklamní plochy č. 2130. Úplný seznam všech reklamních ploch naleznete níže:

plocha_01.jpg

Reklamní plocha č. 1

Billboard na hlavním tahu Praha → Jihlava → Znojmo za Kasárenským kopcem 300 m před obcí Znojmo ve směru jízdy kolmo po pravé straně.

plocha_02.jpg

Reklamní plocha č. 2

Billboard na příjezdové komunikaci I. třídy od Prahy do Znojma, po pravé straně těsně před zahrádkami

plocha_03.jpg

Reklamní plocha č. 3

Billboard u příjezdové komunikace I. třídy od Prahy přes Jihlavu do Znojma, po levé straně v zahradě před vjezdem do města.

plocha_04.jpg

Reklamní plocha č. 4

Billboard na štítu osmipatrového panelového domu ve Znojmě na křižovatce Pražská – Přímětická.

plocha_05.jpg

Reklamní plocha č. 5

Billboard na štítu osmipatrového panelového domu ve Znojmě na křižovatce Pražská – Přímětická.

plocha_06.jpg

Reklamní plocha č. 6

Reklamní plachta na štítu osmipatrového panelového domu ve Znojmě na křižovatce Pražská – Přímětická.

plocha_07.jpg

Reklamní plocha č. 7

Reklamní plachta na štítu osmipatrového panelového domu ve Znojmě na křižovatce Pražská – Přímětická.

plocha_08.jpg

Reklamní plocha č. 8

Plocha poblíž štítové zdi domu na Vídeňské ul. ve Znojmě, po levé straně silnice na viditelném místě.

plocha_09.jpg

Reklamní plocha č. 9

Reklamní plachta na štítu panelového domu na ul. Dukelských bojovníků, u křížení tranzitních komunikací č. E 59 a E 53 na Prahu a Brno.

plocha_10.jpg

Reklamní plocha č. 10

Billboard na štítu osmipatrového panelového domu ve Znojmě na křižovatce Pražská – Přímětická.

plocha_11.jpg

Reklamní plocha č. 11

Billboard na štítu osmipatrového panelového domu ve Znojmě na křižovatce Pražská – Přímětická.

plocha_12.jpg

Reklamní plocha č. 12

Billboard na viditelném místě na ul. Milady Horákové naproti vlakovému nádraží.

plocha_13.jpg

Reklamní plocha č. 13

Billboard ve směru od Brna/Pohořelic/Lechovic na příjezdu do Znojma za podjezdem pod železnicí po levé straně silnice (střelnice)

plocha_15.jpg

Reklamní plocha č. 15

Reklamní plachta na štítové stěně panelového domu na ul. Dukelských bojovníků, u křížení tranzitních komunikací č. E 59 a E 53 na Prahu a Brno

plocha_16.jpg

Reklamní plocha č. 16

Reklamní plachta na štítové stěně panelového domu na ul. Dukelských bojovníků, u křížení tranzitních komunikací č. E 59 a E 53 na Prahu a Brno

plocha_19.jpg

Reklamní plocha č. 19

Billboard u příjezdové komunikace od bývalého hraničního přechodu Hatě a bezcelního pásma v obci Znojmo – Oblekovice

plocha_20.jpg

Reklamní plocha č. 20

Billboard na výjezdu ze Znojma směrem na bývalý hraniční přechod Hatě, za městem po pravé straně na příjezdu k letišti

plocha_21.jpg

Reklamní plocha č. 21

Billboard u silnice E 59 po levé straně ve směru z Hatí na Znojmo, naproti vinohradu u zách. parkoviště

plocha_22.jpg

Reklamní plocha č. 22

Billboard u silnice E 59 po pravé straně na výjezdu ze Znojma na Hatě, naproti vinohradu u zách. parkoviště

plocha_23.jpg

Reklamní plocha č. 23

Billboard na výjezdu z obce Chvalovice směrem na Znojmo

plocha_24.jpg

Reklamní plocha č. 24

Billboard u příjezdová komunikace od rakouské státní hranice v mezipásmu po pravé straně; v těsné blízkosti Freeport, Excalibur City, obchodní a zábavní zóna

plocha_25.jpg

Reklamní plocha č. 25

Plakát, samolepka či plachta na dobře viditelném místě na Vídeňské ulici ve Znojmě, poblíž ČS Shell, na silničním tahu Praha → Vídeň

plocha_26.jpg

Reklamní plocha č. 26

Plakát, samolepka či plachta na Vídeňské ulici ve Znojmě poblíž ČS Shell, na silničním tahu Vídeň → Praha

plocha_27.jpg

Reklamní plocha č. 27

Billboard ve Znojmě na ulici Suchohrdelská (pravá strana u centrálního hřbitova)

plocha_28.jpg

Reklamní plocha č. 28

Billboard ve Znojmě na křižovatce ulic Družstevní a Kotkova

plocha_29.jpg

Reklamní plocha č. 29

Billboard na výjezdu z obce Olbramkostel směrem na Znojmo

plocha_30.jpg

Reklamní plocha č. 30

Billboard na příjezdu do obce Olbramkostel směrem na Jihlavu

plocha_31.jpg

Reklamní plocha č. 31

Billboard na viditelném místě na ul. Milady Horákové naproti vlakovému nádraží.

plocha_33.jpg

Reklamní plocha č. 33

Billboardová plachta na hlavním tahu Znojmo → Jihlava → Praha před kasárenským kopcem 300 m za obcí Znojmo ve směru jízdy kolmo po levé straně.

plocha_34.jpg

Reklamní plocha č. 34

Plachta na zdi domu na křižovatce ulic Palackého a Hálkovy. Velmi frekventovaná trasa převážně Znojmáků, silný provoz MHD a místních automobilistů.

plocha_35.jpg

Reklamní plocha č. 35

Plachta na zdi domu na křižovatce ulic Palackého a Hálkovy. Velmi frekventovaná trasa převážně Znojmáků, silný provoz MHD a místních automobilistů.

plocha_36.jpg

Reklamní plocha č. 36

Billboard u příjezdové komunikace na bývalý hraniční přechod Hatě a bezcelního pásma v obci Znojmo – Oblekovice

plocha_37.jpg

Reklamní plocha č. 37

Reklamní plachta na štítové zdi domu na Vídeňské ul. ve Znojmě naproti ČS Shell.

plocha_38.jpg

Reklamní plocha č. 38

Billboardová plocha na štítové zdi domu na Vídeňské ul. ve Znojmě naproti ČS Shell.

plocha_39.jpg

Reklamní plocha č. 39

Billboardová plocha na štítové zdi domu na Vídeňské ul. ve Znojmě naproti ČS Shell.

plocha_40.jpg

Reklamní plocha č. 40

Billboard u příjezdové komunikace od bývalého hraničního přechodu Hatě a bezcelního pásma v obci Znojmo. Naproti ČS Avanti a odbočce k Auto Kelly a VaP Bransouze.

plocha_41.jpg

Reklamní plocha č. 41

Billboard na výjezdu ze Znojma směrem na bývalý hraniční přechod Hatě, za městem po levé straně. Naproti ČS Avanti a odbočce k Auto Kelly a VaP Bransouze.

Copyright © KREATIVA s.r.o. – reklamní společnost | webdesign a kód © KREATIVA s.r.o. | Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS 2.1